Február végét írjuk, de már kampányolnak az iskolák. Nyílt nap, nyílt nap hátán, nem győzzük beosztani a péntekjeinket, hogy épp melyik suliba menjünk. Mert ugye, a legjobbat szeretnénk a csemetéinknek.

Érdemes szem előtt tartani gyermekeink képességeit. Hiába szeretnénk művészeti iskolába íratni, ha a kézügyessége nem az igazi. Nem javasolnám az erőltetését… A felvételin úgyis alulmarad…és máris megérkezett számára az első kudarc is.

A következő dilemma, hogy időben oda tudunk-e érni gyermekeinkért a suliba. Mert ez sem egy elvetendő kérdés. Vannak-e délutáni foglalkozások, azok meddig tartanak, meddig van ügyelet, stb.

Az oktatási módszer sem mindegy. Mert ha porosz, akkor én riadót fújnék inkább. Nem akarhatom, hogy a fiam karácsonyra írni-olvasni tudjon… Én se tudtam annak idején, és lám….

A Meixner-re voksolnék, kudarckerülő, de eredmény centrikus oktatási szemlélet Meixner Ildikótól vagy a Waldorfra, ami a testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére egyformán hangsúlyt fektet az egységes művészeti, gyakorlati és intellektuális képzés útján, így az oktatásban „a szív, a kéz és a fej” egyidejű nevelése jelenik meg.

Természetesen, ha nem tudjuk vállalni az áldozatot, és a költségeket, akkor próbáljunk az alapján választani, hogy gyermekeinknek melyik tanító néni vagy bácsi a szimpatikus. Mert erre már alapozhatunk, és a csemeténk is szívesebben jár majd iskolába J

 

Ott voltam, átéltem, nem kívánom senkinek!!!

Miskolcon hagyománya van a kocsonyának, és benne a békának... Évek óta tendencia, hogy a gyermekeknek békákat osztogatnak a fesztivál ideje alatt.

Gondoltuk, az idén mi is szerzünk egy békakirályt magunknak....
Elmentünk a kisfiammal a várba, a megnyitóra, mert nagyon várta már a békákat. Azt hittük, normális körülmények között juthatnak a gyermekek békákhoz... De nem!!! A tömegbe beledobtak 1 pici kosár békát. Mondanom se kell, egy másodperc alatt összeszedték az emberek. Hogy elkaphassunk egyet, közelebb mentünk az osztogatókhoz. A következő, egyben utolsó kosarat is eldobták, és akkor elszabadult a pokol...
Összetapostak rengeteg embert, egymáson tiportak át, félelmetes volt!!!! Egy anyukát a két gyerekével a karján!!!! És hiába ordított, a tömeg csak a békákra ment!!!
És tudják, hogy kik ölték a többieket azért a rohadt békáért???? Nem, nem a gyerekek! Felnőtt, sőt, az idősebb korosztály!!!! Egy idős asszony a földön fekve-csúszva mindenki keze között rabolt el 5-6db békát!!!! Egy idősebb férfi ordítozott az egyik szervezővel, hogy Ő bizony békát akar!!!!
EMBEREK!!!!!!! Egy gyerek sem jutott békához! Pedig ez nekik lett kitalálva! És komolyan mondom, verekedtek érte, mintha kenyérért mentek volna úgy, hogy egy hete nem ettek!!!! Ordítoztak, és taposták a földön fekvőket...
Alig tudtunk biztonságba menekülni a gyerekeinkkel....
Ennyit a kultúrális rendezvényről... Ennyit a cirkuszról, és a kenyérről...
És végezetül, minden rosszindulat nélkül kívánok a taposóknak, verekedőknek, tipróknak nagyon-nagyon sok békát. A kocsonyába, a padlására, ahová csak akarja...hogy élete végéig emlékezzen arra, hogy embereket, GYERMEKEKET taposott ezekért a békákért!!!!!

Állami gondozásba vétel

 2009.02.10. 16:09

A testi, szellemi, erkölcsi veszélyeztetés valamelyik válfaja az, ami megalapozhatja egy gyerek állami gondozásba jutását. A szakembernek megfelelő hatékonysággal kell segíteni ahhoz a családot, hogy helyzetükön változtatni tudjanak, és ha ez nem megy, akkor kerül a gyerek állami gondozásba. Az elhanyagolás mögött lehet anyagi probléma, mivel a rossz szociális helyzetű családoknál nem lehet tudni, mikor fogja felütni a fejét a deviancia, de nagyon gyakran a szülői készségek hiánya, alkoholizmus, kábítószer az, ami miatt a gyerek veszélybe kerül. A gyermekvédelemnek tehát nemcsak a szociális nehézségekből származó veszélyeztetettséggel kell számolnia, hanem a gyerek érzelmi elhanyagoltságával, a szeretetlenséggel, amik nem feltétlenül pénzfüggők. 

Az 1997-es gyermekvédelmi törvény nem tartalmaz egyértelmű utasításokat. Így a konkrét esetekben egyéni döntések eredménye a be-, illetve a be-nem-avatkozás, majd a megoldási módozatok kiválasztása is. Sok szakember számára probléma a bántalmazás fogalmának definiálása, a határvonal meghúzása, amelyen belül bántalmazásnak minősíthető egy viselkedésmód.

Az állami gondozásba kerülés mindig drámai egy gyerek életében. Minél kisebb, annál tragikusabb, de kamaszkorban is nagyon nehéz az otthoni légkörből kiszakadni. A törvény szerint az átmeneti otthonok hivatottak orvosolni a krízisállapotokat. A probléma megoldódásával vagy visszakerülnek az otthonukba, vagy nevelőszülőkhöz vagy állami gondozásba helyezik őket
1997 előtt 23 000 gyerek, ma pedig 19 ezer az állami gondozásba kerültek száma. Mivel igazából pontos információk nincsenek a veszélyeztetett gyerekek életéről, és senki nem vizsgálta a megelőzésért felelős intézmények hatékonyságát, a csökkenés több oknak is betudható. Egyrészt a gyermekjóléti szolgálatok, a családsegítők valóban igyekeznek a gyereket a családban megtartani. Ugyanakkor az is sejthető, hogy a veszélyeztetett gyerekek egy része - bár nem kerül szakellátásba, tehát állami gondozásba - az alapellátásba sem kerül be, tehát kerületi szinten a megelőző intézmények meg sem találják őket. Valószínű, hogy ők a legkiszolgáltatottabbak, és nekik lenne legnagyobb szükségük segítségre.
Mivel az önkormányzatok, amelyek a gyermekvédelemben az alapellátást nyújtják, nem igazán érdekeltek abban, hogy problémás családok problémás gyerekeivel küszködjenek, az ilyen gyerekek után járó normatíva nagy részét átcsoportosítják, a kiemelt gyereket inkább a szakellátásba küldik, ahol a költségeket már 40 százalékban az állam fizeti, a többit pedig a megye állja. Miközben a megyének, a családoknak és a gyerekeknek az érné meg, hogy a gyerekvédelem inkább szakemberekkel lássa el az önkormányzatokat, és a gyereket a családban tartsa, de ezt nem teheti meg, mert címzetten nem segítheti az önkormányzatot, holott olcsóbb lenne egy jól muködő megelőző intézményhálózat, mint állami gondozottként fizetni a gyerek után járó költségeket. Elvileg a gyermekvédelmi törvény azért szigorú, hogy gyereket ne lehessen kiemelni a családból.

Mindannyian ismerünk olyan rémtörténeteket, amikor erőszakkal vittek el gyerekeket otthonról a szülők kétségbeesett tiltakozása ellenére. Ma már ez egyre ritkább, bár ha egy gyerek úgy kerül gondozásba, hogy a szülőkkel előtte nem volt kapcsolata a különböző gyermekvédő, megelőző intézményeknek, akkor általában nagyon rosszul érinti őket

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál több éve képeznek cigány nevelőszülőket, hogy a cigány gyerekek inkább őhozzájuk kerüljenek, identitásuk megőrzése végett.
A társadalom, beleértve ebbe a gyermekvédelmet is, sokkal súlyosabban hibáztatja a cigányokat helyzetükért, mint a nem cigányokat.

Forrás: www.szocialpedagogia.linkpark.hu

Idézetek

 2009.02.05. 21:46

Találtam néhány nagyon kedves, és elgondolkodtató idézetet.

 


„Ha előröl kezdeném a gyermeknevelést, a fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet;
Példálózás helyett példát mutatnék;
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék;
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék;
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot;
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat;
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék;
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném;
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat;
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a szeretet hatalmáról.”

Decene Lromans

 

"A gyermeki lét nagy titka nem az, hogy gyermekeinknek sokat kell tanulniuk tőlünk, hanem az, hogy nekünk kell sokat tanulnunk tőlük."

Menachem Mendel Schneerson

 

"Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet."

Angela Schwindt

A második napom:)

 2009.01.26. 22:08


Ma egy kicsit a gyermekvédelmi törvényről szeretnék beszélgetni. Bemutatom, idézem a legfontosabb alapelveit, hogy később szabadabban tudjuk átbeszélni:):)

A teljes törvény itt:

http://www.complex.hu/kzldat/t9700031.htm/t9700031.htm

 

A gyermek mindenek felett

 

Szép gondolat. De valóban így van-e? Nincsenek felesleges jogi belemagyarázások, felesleges körök a hatóságok, szervek részéről? Dehogy nincsenek....rengeteg van.

Nézzük pozitívan! Az elmúlt 100 évben rengeteget fejlődött a gyermekvédelmi rendszer. Lássuk, hova jutottunk:

 

A gyermekvédelmi törvény alapelvei

(Srtauszné Simonyi Erzsébet)

A parlament az 1997. április 22-ei ülésnapján közmegegyezéssel fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény), és ezzel új korszakába lépett a gyermekek védelmét szolgáló intézményrendszer, a gyermekvédelmi ellátás és gondoskodás, valamint a gyámügyi igazgatás rendszere.

A törvény alapelvei

·        A gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult és köteles, amelyhez segítséget nyújt az állam és az önkormányzat.

·        A gyermek nevelésért további meghatározott felelősséget kell megállapítani az állam, a helyi önkormányzatok, az ellátó szervek, személyek tekintetében.

·        A rászoruló gyermek gondozásához, neveléséhez és társadalmi beilleszkedéséhez komplex, célzott, differenciált ellátást kell biztosítani.

·        Új feladatmegosztást kell kialakitani az állam és az önkormányzatok között, bővítve az önkormányzatok lehetőségeit a gyermekek védelmével kapcsolatos feladatok megvalósításában, növelve felelősségüket a helyi ellátórendszer kialakításában.

·        A család életébe történő hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhető meg, ha az a gyermek érdekében elkerülhetetlen.

·        A kialakított új struktúrának illeszkedni kell a helyi önkormányzatok jelenlegi feladat-és hatásköréhez és a rendszer megváltoztatására csak szakmailag indokolt esetben kerülhet sor.

·        Az önkormányzatok és az állami szervek tevékenységének támogatására, az intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzésére, a gyermekek személy- és vagyoni érdekvédelmére, a gyámügyi és gyermekvédelmi szakfeladatok ellátására hivatalt kell létrehozni.

A gyermekek védelmének rendszere

·        Pénzbeni és természetbeni ellátások

·        Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

·        Személyes gondoskodást nyújtó szakellátások

·        A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések

·        A gyermekek védelmének rendszerében fontos feladatokat látnak el az egészségügyi és szociális intézmények (háziorvosi, védőnői, családsegítő szolgálat stb.),valamint más ágazatokhoz tartozó szervek, különösen a nevelési-oktatási intézmények, a rendőrség, az ügyészség.

·        A települési önkormányzatoknak a rászoruló gyermekekkel szembeni ellátási felelőssége nem csökken, hanem növekszik.

·        A törvény értelmében a hivatásos pártfogói tevékenység is új formában működik. A bűnelkövető fiatalkorúak pártfogói felügyeletét a megyei gyámhivatal keretében működő hivatásos pártfogók látják el, az eddig védő-óvó pártfogásnak megfelelő preventív célú gondozást pedig a települési önkormányzat családgondozói végzik.

 

Az első napom :)

 2009.01.26. 00:10

Szép jó estét mindenkinek!

Nagyon örülök, hogy végre itt vagyok:) A technika nem nagyon engedte egy darabig... De kitartó voltam és én nyertem:):)

És, hogy mi vett rá a bloggolásra? A segítség nyújtása... Nem a szakmaiságomra szeretnék támaszkodni elsősorban, inkább a saját tapasztalataimra, és a környezetemben előforduló problémákra. Mert van ám bőven....

Nem egyszerű szülőnek lenni a mai világban. A rohanó változásokat mi magunk sem értjük igazán, és a megoldást sem nagyon találjuk sok esetben. Akkor hogyan menne ez a gyermekeinknek? A választ mindannyian tudjuk....

Remélem, tudok hasznos tanácsokkal, ötletekkel, netán megoldásokkal szolgálni a továbbiakban. Akkor nem múlt el haszontalanul a mai napom sem:)

További szép estét kívánok!